درمانکده؛ سامانه نوبت دهی پزشکان برتر

در زمانی که بیمار شما را میخواهد، نزدیک بیمار باشید!

تجربه پزشکان عضو درمانکده

در زمانی که بیمار شما را جستجو میکند، در دسترس باشید!

در زمانی که بیمار شما را جستجو میکند، در دسترس باشید!

درمانکده از نگاه آمار
۶.۵میلیون
کاربر ماهانه
رتبه ۳
در میان وبسایت های حوزه سلامت
بیش از۹۵٪عدد
رضایت کاربران

خدمات درمانکده برای پزشکان گرانقدر

کاهش نرخ کنسلی نوبت
تبلیغات
مشاوره فوری
نوبت دهی اینترنتی مطب
مشاوره آنلاین